Сервис

ДИДЛИНК ГРУП обезбедува професионални услуги за инсталирање, дизајнирање, тестирање и тендер за вентили.
Имаме професионален тим кој обезбедува едношалтерски решенија за нафтени, хемиски и морски вентили
за задоволување на потребите на клиентите.

Документација на проектот

Производство за професионално цртање

Овластување за наддавање

Фабричка самоинспекција + Инспекција на трети страни

За различни услови за работа, конфигурацијата на најразумниот вентил.
Нестандардни вентили исто така може да се прилагодат.

EN10204-3.1B Извештај за тест

Цртање на солидворци

Прирачник за работа

Општ дизајн на инсталација на вентил